Belediyeler

BELEDİYE MECLİSİ 2 NİSAN´DA TOPLANIYOR

BELEDYE MECLS 2 NSAN’DA TOPLANIYOR

         Afyonkarahisar Belediye Meclisi,  02 NSAN 2021 CUMA günü saat 19.00 ‘da toplanacak.  Toplantya koronavirüs tedbirleri dolaysyla sosyal mesafe kurallar gerei misafir kabul edilmeyecek. 

AFYONKARAHSAR BELEDYE BAKANLIINDAN LAN

Belediye Meclisi Çalma Yönetmeliinin 6. maddesi hükümleri gereince 02 NSAN 2021 CUMA günü saat 19.00 da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktr.

            Toplantya ait gündem aaya çkartlmtr.

lan olunur.

GÜNDEM

 1-Bir önceki toplantya ait Mart Ay Meclis tutanak özetinin oylanmas.  

 2-mar planlarnda yolda kalan, Afyonkarahisar Merkez Tapnar Mahallesi, 255 Ada 1 Parsel Nolu tanmazn kamulatrlmas, kamulatrma art ve bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakknda teklif.

 3-Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.

 GÜNDEME ALINACAKLAR

          TEKLFLER

 03-01-Belediyemiz 2020 Yl i ve ilemlerine ait Denetim Komisyonu Raporu hakknda Meclise bilgi verilmesi.

 04-02-Belediyemiz 2020 Yl Faaliyet Raporunun görüülmesi.

 05-03-mar planlarnda Katl Otopark alannda kalan Afyonkarahisar Merkez Burmal Mahallesi, 366 Ada 72 Parsel Nolu Ba-Kur hizmet binas olarak bilinen yapnn yklmas hakknda teklif.

 06-04-Mülkiyeti Belediyemize ait, imar plannda badet (Cami) Alannda kalan Afyonkarahisar Merkez Selçuklu Mahallesi, 5226 Ada 1 Parsel Nolu tanmazn, camii ve mütemilat yaplmak üzere Diyanet leri Bakanlna bedelsiz tahsis edilmesi hakknda teklif.

 07-05-Mülkiyeti Belediyemize ait, imar plannda badet (Cami) Alannda kalan Afyonkarahisar Merkez Akçin Mahallesi, 301 Ada, 2 Parsel Nolu tanmazn, camii ve mütemilat yaplmak üzere Diyanet leri Bakanlna bedelsiz tahsis edilmesi hakknda teklif.

 08-06-Mülkiyeti Belediyemize ait, Afyonkarahisar Merkez Olucak Mahallesi, 26 Ada 3 Parsel Nolu tanmaz üzerinde bulunan binann  Kur’an Kursu olarak kullanlmak üzere l Müftülüüne tahsisi, tahsis artlarnn belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakknda teklif.

 09-07-Mülkiyeti Belediyemize ait limiz Merkez Beyazt  Mahallesi, 1443 Ada, 5 ve 6 Parsel Nolu arsa vasfl gayrimenkullerin satlarnn yaplmas, sat artlarnn ve muhammen bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakknda teklif.

 10-08-Mülkiyeti Belediyemize ait limiz Merkez Erturulgazi Mahallesi, 3458 Ada, 5 ve 12 Parsel Nolu arsa vasfl gayrimenkullerimizin 10 yla kadar süre ile kiralanmas, kira artlar ile muhammen bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakknda teklif.

 11-09-Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Afyonkarahisar l Özel daresi ve Afyonkarahisar Belediyesine ait Afyonkarahisar Merkez Karaman Mahallesi, 4944 Ada 12 Parsel Nolu tanmaz üzerinde bulunan “Riskli Yap” nn yklmas hakknda teklif.

 12-10-limiz Kocatepe ve Tnaztepe Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafndan yaplacak gayrimenkul satlar ile ilgili olarak Gayrimenkul Sat Komisyonunda Belediyemizi temsilen 2021-2022 yllarnda görev yapmak üzere meclis üyelerinden bir üyenin seçilmesi hakknda teklif.

 13-11-Belediyemizce amatör olarak düzenlenen e-spor Zula Turnuvasnda dereceye girenlere ödül verilmesi hakknda teklif.

 14-12-Belediyemiz imar ve mücavir alannda kalan Kuzey kollektör hattnn Atksu Artma Birliinden belediyemizce devir alnmas, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Bakanna yetki verilmesi, mücavir alan içerisinde kalan ksma belediyemizce hizmet verilmesi, Ayrca Akçin Bölgesinin mücavir alan içerisinde kalan ksmna ihtiyaca binaen ana kollektör hatt yaplmas hakknda teklif.

 15-13-Belediyemiz imar ve mücavir alannda kalan Kuzey kollektör hattnn Atksu Artma Birliinden belediyemizce devir alnmas, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Bakanna yetki verilmesi, mücavir alan içerisinde kalan ksmna belediyemizce hizmet verilmesi, Ayrca Akçin Bölgesinin mücavir alan içerisinde kalan ksmna ihtiyaca binaen ana kollektör hatt yaplmas hakknda teklif.

 16-14-Hz kesici, durak yeri trafik levhas ve trafik ile ilgili taleplerin deerlendirilmesi hakknda Trafik Komisyon Raporu.

 17-15-Ataköy minibüslerinden 10 aracn Klack mahallesine çalmalar talebi hakknda teklif.

 18-16-limiz Merkez Akçin Mahallesi. 288 Adann olduu bölgede imar plan deiiklii yaplmas hakknda teklif.

 19-17-limiz Merkez Akçin Mahallesi, 492 Adann olduu bölgede imar plan deiiklii yaplmas hakknda teklif.

 20-18-limiz Merkez Nazmi Saatçi Mahallesi, 1706 Ada 12 Parselin (eski 1050 Ada 2 Parsel) bulunduu alanda imar plan deiiklii yaplmas hakknda teklif.

 21-19-Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 184 sayl kararyla alnan ilimiz merkezinde yaplan inaat imalatlarnn kat yüksekliklerinin tam sayya yuvarlanarak lejantlara ilenmesinin revize edilmesi hakknda teklif.

 22-20-Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüü Ahmet Karahisari Kampüsünde bulunan vatandalara ait parsellerin plan revizyonu yaplmas hakknda teklif.

 23-21-limiz Gökçe Mahallesi, 975 konutluk projeyle ilgili mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 159 Ada, 4, 9, 13, 16, 17, 18, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 Nolu Parsellerin taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar plannn onaylanmas hakknda teklif.

 24-22-limiz Merkez Hamidiye (Hasan Karaaaç) Mahallesi, 290 Ada 62 Nolu Parselin bulunduu alanda ilave imar plan yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 25-23-limiz Merkez Yenice Mahallesi, 2533 Adann olduu bölgede imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 26-24-limiz Merkez Kanlca ile Zafer Mahallerinin arasndaki yolun düzenlenerek  imar planlarmza ilenmesi hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 27-25-limiz Merkez Yenice Mahallesi, 330 Ada 6 Parselde  mevcut bulunan Fuar Hastanesin olduu yerde  imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 28-26-limiz Merkez Yenice Mahallesi, 1668 Adann emsali sabit kalmak üzere Yençok=22.00  (6 kat) olarak imar plan deiiklii yaplmas hakknda Bayndrlk ve mar Komisyon Raporu.

 29-27-Meclis 1.ve 2.Bakan Vekillikleri ile Meclis 2 Asil, 2 Yedek Katipliklerinde görev alacak Meclis Üyesinin gizli oyla seçimi.

 30-28-Daimi Encümen Üyeliklerine gizli oyla 3 üye seçimi.

 31-29-Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayndrlk ve mar Komisyonu, Trafik Komisyonu, Eitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu