Türkiye

Hamiline paylar kayda giriyor

Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belli oldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, 1 Nisan’da yürürlüğe giren ve payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanlara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklerin işleyiş süreçleri ve uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.
Mevcut pay senetlerinin kaydı için geçiş süreci yıl sonunda bitecek
Mevcut hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacak.
1 Nisan 2021’den önce ihraç hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31 Aralık 2021’e kadar pay senetleriyle, ortağı oldukları şirkete başvurmaları ve şirket tarafından başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde pay sahipleri ile paya ilişkin bilgilerin MKK’ye bildirilmesi gerekiyor.
Yönetim kurullarınca, genel kurullara ilişkin hazır bulunanlar listesi, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından MKK’den alınacak listeye göre oluşturulacak.
Hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK tarafından sağlanacak bu çizelgeye göre ve toplantıdan önce pay senedine zilyet olduklarını ispat ederek genel kurul toplantılarına katılabilecek.
Tüm bildirimler elektronik ortamda yapılacak
Öte yandan, MKK tarafından Hamiline Yazılı Pay Kayıt Sistemi (HPKS) uygulamaya alındı. Şirketler ve pay sahiplerinin tüm bildirim ve kayıtları bu sistem üzerinden tamamen elektronik ortamda yerine getirilecek.
Şirketlerin bildirim işlemleri, ticaret siciline tescilli bulunan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kayıtlı şirket temsilcileri tarafından yapılabilecek.
Şirketler bildirimlerini HPKS üzerinden, pay sahipleri ise bildirimlerini MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulaması üzerinden elektronik ortamda iletecek.
Pay sahipleri, Yatırımcı Bilgi Merkezi (e-Yatırımcı) uygulamasına e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle veya MKK sicil numaraları ve MKK’den alacakları şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Pay sahipleri HPKS’de kendi adına kayıtlı payları elektronik ortamda sorgulayabilecek.
Hamiline yazılı pay senedinin devrinin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için MKK’ye yapılan bildirimin tarihi esas alınacak, gerekli bildirimde bulunulmaması durumunda, devralan genel kurula katılma, oy kullanma, kar payı alma, bilgi alma ve inceleme hakkı gibi Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan paya bağlı haklarını bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacak.
Bu kapsamda, MKK tarafından şirketlerden 150 lira kayıt ücreti, 50 lira bildirim ücreti, 150 lira pay sahipleri çizelgesi ücreti, pay sahiplerinden 50 lira devir bildirim ücreti alınacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu