Türkiye

Türkiye’de çocuk nüfusta düşüş!

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, Türkiye’de 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41.8’e ve 2020 yılında yüzde 27.2’ye geriledi. 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il ise, yüzde 45.3 ile Şanlıurfa oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, 83 milyon 614 bin kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 binini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51.3’ünü erkek çocuklar, yüzde 48.7’sini kız çocuklar oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26.6’ya, 2030 yılında yüzde 25.6’ya, 2040 yılında yüzde 23.3’e, 2060 yılında yüzde 20.4’e ve 2080 yılında yüzde 19’a düşeceği öngörüldü.
AB’nin çocuk nüfus oranı yüzde 18,2
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18.2 oldu.
AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; yüzde 24.2 ile İrlanda, yüzde 21.6 ile Fransa, yüzde 21.1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; yüzde 15.8 ile İtalya, yüzde 15.9 ile Malta ve yüzde 16.4 ile Almanya oldu.
Çocuk nüfusun en fazla olduğu il Şanlıurfa
ADNKS sonuçlarına göre; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45.3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42.8 ile Şırnak ve yüzde 40.9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; yüzde 17.3 ile Tunceli, yüzde 18.1 ile Edirne ve yüzde 18.7 ile Kırklareli oldu.
Doğum istatistiklerine göre; 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 183 bin 652 oldu. Doğan bebeklerin 606 bin 861’i erkek, 576 bin 791’i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 96.9’unu tekil, yüzde 3.0’ünü ikiz, yüzde 0.1’ini e üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.
Okullaşma oranı son 5 yılda arttı
Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2015/16 öğretim yılında yüzde 67.2 iken 2019/20 öğretim yılında yüzde 75.1 olarak gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı, 2019/’20 öğretim yılında yüzde 95.9 oldu. Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocuklar için yüzde 95.7, kız çocuklar için yüzde 96.1 olduğu görüldü.
Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2020 yılında yüzde 2.7’ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2020 yılında yüzde 0.1 oldu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu